Osvojte si relaxačné techniky a zvládnete stresové situácie!

Dnešná uponáhľaná doba je plná stresujúcich situácií, ktoré nám mnohokrát značne komplikujú život. Iste všetci túžime podať tie najlepšie výkony a byť úspešnými. To sa nám ale veľakrát kvôli stresu nedarí. Príkladom môžu byť športové stretnutia, kedy nádejný športovec v kľúčovom okamihu pod nátlakom zlyhá a urobí nepochopiteľnú a banálne chybu. Ak patríte medzi tých, ktorých sa stres pravidelne zmocňuje, iste dokážete vymyslieť stovky príkladov sami.

Dôležité je tiež spomenúť fakt, že stres škodí nášmu psychickému aj fyzické zdravie. Blokuje veľa dôležitých procesov v našom tele a negatívne tak pôsobí na náš život celkovo. Iste, občas je stres tiež pomocníkom, ktorý motivuje a dodáva uvedomenie, že nám na danom pokuse, prednesu, úlohy či čomkoľvek záleží. Vo väčšej miere je ale škodlivý a v momente, keď spozorujete, že výrazne a negatívne zasahuje do vášho života, je potrebné začať tento problém riešiť. Ako? Značné zlepšenie a upokojenie môžete dosiahnuť potrebné správnu relaxáciou pred činnosťou, ktorá nás stresuje.

autogénny tréning

Jednou z veľmi účinných a zvládnuteľných metód relaxácie je tzv. Autogénny tréning. Ide o relaxačné metódu, pri ktorej sa postupne uvoľňuje telo a následne tiež myseľ. K tejto metóde nepotrebujete žiadne pomôcky, iba svoju myseľ.

Ak máte možnosť, položte sa na chrbát, nohy nechajte natiahnuté, ruky dajte pozdĺž tela a zavrite oči. Teraz si predstavujte, ako do vašej ľavej ruky prúdi príjemné teplo. Sústreďte sa a predstavte si, že vám teplo prúdi postupne aj do ďalších končatín. Akonáhle ono teplo ucítite, postupne si predstavujte, ako vám vaše končatiny oťažievajú. Zamerajte sa tiež na svoje dýchanie. Dýchajte zhlboka a do brucha. Uvedomujte si každý nádych a každý výdych. Následne sa postupne prebúdzajte. Najskôr vnímajte, že ľavá ruka už nie je tak ťažká. Pomaly takto prebuďte celé telo aj myseľ. Všímajte si pokoja, ktorý by ste mali práve pociťovať. Tesne pred samotnou stresujúce činnosťou sa naposledy nadýchnite a povzbuďte sa. Dôležité je si veriť.