Ako reklamovať dovolenku?

Hororom príliš neholdujete, ale aj napriek tomu sa Vaša dovolenka zmenila v podívanou ako od Alfreda Hitchcoka? Padli vaše niekoľkoročnej úspory a ponúkaný servis jednoducho nespĺňa Vaše predstavy? Ozvite sa. V tomto článku Vám poradíme, ako reklamovať zájazd a neprísť s krížikom po funuse. 

Sťažujte sa ihneď na mieste 

Nevyhovuje Ak dovolená Vašim očakávaniam, ihneď informujte delegáta cestovky alebo inú kompetentnú osobu, na ktorú cestovka spolieha, že zaistí Vaše pohodlie a hladký priebeh celej dovolenky. Ak zamestnanec cestovky nedojedná nápravu v dohodnutom termíne, môžete sa o ňu postarať sami. Jednou z možných situácií je platená klimatizácia alebo televízie v hoteli, kde mala byť v cenne zájazdu zaistená. Pokiaľ toto nastane, vždy si schovajte od týchto služieb účet a spätne žiadajte od cestovky jeho preplatenie. 

Môže sa stať, že cestovka sľubovala bazén pri hoteli alebo napríklad bohatý animačný program pre deti, ale jedno z toho na Vašej dovolenke nie je. Ak je oboje napísané vo vašej zmluve, máte nárok na finančnú kompenzáciu. Na tú máte nárok aj v prípade, zníži ak cestovka úroveň Vášho ubytovania. Ak máte naopak objednaný napríklad štvorhviezdičkový hotel, ale z dôvodu obsadenosti Vás delegát poprosí o presun do hotela päťhviezdičkového, nič nedoplácate, dodatočné výdavky platí ako odškodnenie za zmenu cestovka. 

Pokiaľ dôjde na zájazde k podstatným vadám je cestovka povinná Vás na svoje náklady presunúť späť do vlasti. Bohužiaľ Občiansky zákonník presnejšie nešpecifikuje podstatnú vadu. Príkladom môže byť príklad, kedy Vaše dieťa je na bezlepkovej diéte, ktorú cestovná kancelária na mieste pobytu sľubuje, ale hotel tieto podmienky nespĺňa, ani Vám nie je ponúknuté náhradné riešenie, môžete žiadať zabezpečenie a preplatenie návratu. 

Frankfurtská tabuľka 

Ak neviete aké odškodnenie požadovať, poraďte sa s takzvanou frankfurtskej tabuľkou, ktorá je zadarmo na vysledovanie na internete. Podľa zákona hranica odškodnenie nie je pevne daná, preto sa aj právni poradcovia zvyčajne touto tabuľkou riadi, hoci nie je smerodajná.