Predaj či kúpa vašej nehnuteľnosti si krok po kroku strážte

Ocitli ste sa vo fáze, kedy si chcete kúpiť vysnívaný dom a nič Vám v tom nebráni? Nové bývanie predčilo vaše očakávania a vy ste sa rozhodli, že si nehnuteľnosť skutočne chcete kúpiť. Nastáva teda dôležitá časť. Úhrada kúpnej ceny. Ako nehnuteľnosť zaplatiť, aby všetko prebehlo tak, ako má?

Vlastnícke právo k nehnuteľnosti získava kupujúci až momentom zápisu do katastra nehnuteľností. Nie podpisom kúpnej zmluvy, ani uhradením kúpnej ceny. A prichádza moment, kedy predávajúci logicky prevod vlastníckeho práva nepovolí, pretože od vás nemá peniaze, a vy mu ich z podobne logických dôvodov nechcete poslať. Toto je typické schému v reáli. Návrh na vklad do katastra je viazaný na kúpnu zmluvu, pri ktorej podpise by ste mali mať zaplatenú kúpnu cenu nehnuteľnosti. Ak predávajúcemu dôverujete, môžete nehnuteľnosti zaplatiť, ale vystavujete sa veľkému riziku, že kataster návrh na vklad zamietne a vy budete vyžadovať po predajcovia svoje peniaze späť. Riešenie pre bezpečné nakladanie s peniazmi ponúka úschovy u tretích osôb.

Tie peniaze vyplatí predajcovia, až kataster návrh na vklad povolí a vy sa stanete majiteľom nehnuteľnosti. Štandardne pri predaji aj kúpe nehnuteľností požadujeme úschovu peňazí u advokáta alebo u notára. So zavedením možnosti advokátskej úschovy došlo k značnému zjednodušeniu tohto procesu a tiež jeho zlacnenie. Nevyhnutné je však skontrolovať si, ako je advokát poistený. Samozrejme tu, ako u všetkých ostatných spôsobov, hrozí riziko sprenevery, preto je žiaduce spolupracovať buď so známym a vyskúšaným advokátom, alebo s väčšou advokátskou kanceláriou, kde je toto riziko obmedzené tým, že veľkosť uzavieraného obchodu nie je pre nich lákavo vysoká. Aj tak si vždy radšej starostlivo vyberajte nielen vhodného advokáta, ale aj realitná kancelária. V hre sú veľké peniaze, mnohokrát Vaše celoživotné úspory.