Cvičenie môže pomôcť v boji proti závislostiam

Liečba závislostí väčšinou zahŕňa nejaký druh terapie alebo poradenstva, keď hovoríte s odborníkom. Vďaka tomu je liečba úspešnejšia, pretože odborník dokáže identifikovať lepšie ako dotknutá osoba, prečo dochádza k návratu k závislosti. A to aj napriek tomu, že si závislá osoba uvedomuje negatívne dôsledky svojho správania. Terapia tiež pomáha ľuďom vyvinúť účinnejšie spôsoby zvládania pocitov. Niektorí pacienti ale môžu pociťovať potrebu pomoc s fyzickými aspektmi závislosti.

Cvičenie pomáha pri zvládaní závislosti

Ľudia, u ktorých bola liečba závislosti na drogách, alkohole, liekoch či iných látkach, podporená cvičením, mohli dosiahnuť lepšie výsledky. Výskumy ukazujú, že cvičenie skutočne pomáha zvládnuť chuť na rôzne návykové látky. Napriek tomu bolo cvičenie uznané ako samostatná liečba závislosti len nedávno.

Účinky cvičenia

K abstinenčným príznakom dochádza, keď je vysadená návyková látka alebo návykové správanie (napr. gamblerstvo). Môžu mať rôznu intenzitu. Zahŕňajú túžbu po návykovej látke či správaní. Sprevádzané sú pocity depresie, úzkostí, bolesťami hlavy, zimnicou, trasením a pod. Abstinenčné príznaky sa môžu líšiť v závislosti od druhu závislosti. Štúdie potvrdzujú, že cvičenie znižuje stres, úzkosti a depresie. Pretože sa jedná o hlavné abstinenčné príznaky, môže byť cvičenie uznané ako liečba závislosti na alkohole, liekoch a iných závislostí.

Cvičenie pomáha prestať fajčiť

Tam, kde cvičenie pomáha najviac, je práve snaha vyliečiť závislosť na nikotíne. Ukázalo sa, že fajčiari, ktorí sa venujú cvičeniu, pociťujú zníženú chuť na cigaretu. Tiež majú lepšiu náladu a dochádza u nich k významnému zníženiu abstinenčných príznakov v porovnaní s ľuďmi, ktorí prestali fajčiť a necvičia.

Cvičenie proti recidíve

Cvičenie pomáha ľuďom vyhnúť sa znovuožívaniu návykových látok. Funguje to napríklad u ľudí zotavujúcich sa z alkoholizmu či užívania konopných prípravkov, ktorí dokončili abstinenčnú fázu detoxu. Cvičenie tiež pomáha ľuďom lepšie sa vysporiadať s nepredvídateľnými udalosťami, ktoré by mohli viesť k recidíve.