Únava ako choroba. Ako spoznať únavový syndróm?

Cítite sa dlhodobo unavení a ani spanie niekoľko hodín v kuse vám pocit vyčerpania nezapáli? Nepremýšľajte o únave ako o príznaku vyčerpaní alebo ako o príznaku toho, že ste napríklad prepracovaní alebo zle vyspání. Únava môže byť taky symptómom choroby, a to konkrétne chronického únavového syndrómu.

Čo je to chronický únavový syndróm?

Pokiaľ hovoríme o chronickom únavovom syndróme, hovoríme o ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým dospelé osoby v strednom veku čiže vo veku medzi štyridsiatimi až päťdesiatimi rokmi. Práve únava to je to hlavné, čo poukazuje na nebezpečnú chorobu, predovšetkým poukazuje na to, že je potrebné v živote trochu spomaliť.

Únavový syndróm sa však nediagnostikuje ľahko. Je nutné splniť rovno niekoľko podmienok, aby došlo k diagnostikovaniu únavového syndrómu. Predovšetkým je potrebné mať minimálne štyri typické príznaky, ktoré sa vyskytujú aspoň pol roka v kuse. Spomeňme si typické symptómy ochorenia, nie je to len o únave, ktorá je však samozrejme kľúčová a najčastejšie.

Príznaky chronického únavového syndrómu

Ako sme spomenuli, únava je vôbec najčastejšie a tiež najtypickejší symptóm únavového syndrómu. Únavou sa v tomto prípade rozumie vyčerpanosť, svalová slabosť, ktorá sa zhoršuje pri sebemenší námahe a ktorú nemožno odstrániť ani dlhšom odpočinkom.

Ďalším typickým príznakom ochorenia sú bolesti svalov, tiež ranná stuhnutosť, bolesti kĺbov a bolesti hlavy. Bolestivé môžu byť aj lymfatické uzliny, vyskytnúť sa môže samozrejme aj bolesť v krku alebo zrýchlený tep.

K ďalším poznávacím príznakom choroby patrí aj zábudlivosť, zmätenosť, často tiež psychická únava alebo poruchy krátkodobej pamäti. Dochádza k narušeniu spánku, kedy je spánok pomerne nekvalitné, človek má živé sny, často sa v noci prebúdza.

Prísť môžu dokonca aj psychické problémy, kam spadá napríklad citová nevyrovnanosť alebo podráždenosť, prípadne depresie.