Je lepšie školiť online, alebo offline?

Ako zamestnávateľ máte mnoho povinností. Jednou z nich je aj pravidelné školenie zamestnancov v oblasti BOZP, PO a prípadne školenia vodičov, pokiaľ sa to týka náplne vašej práce. Iné školenia pritom musia absolvovať vedúci zamestnanec, iné bežný zamestnanec a iné napríklad brigádnici. Za účelom preškolenia zamestnancov si samozrejme môžete najať spoľahlivú a preverenú externú firmu, aby ste mali istotu, že nezabudnete žiadne povinné náležitosti. Napríklad firma Exteria referencie od spokojných zákazníkov zbiera už od roku 2011.

Pandémia koronaviru posunula časť pracovných úkonov do online sféry. A ani rôzne školenia neboli výnimkou. Oplatí sa ale zvoliť v prípade bezpečnosti ochrany a zdravia pri práci a požiarnej ochrany online formu, alebo najať lektora, ktorý do firmy zájde osobne? Z hľadiska zákona sú obe formy rovnocenné, avšak obe majú svoje pre aj proti.

Online školenia je lacnejšie, offline prínosnejšie pre zamestnancov

Online školenie ponúka väčšiu časovú flexibilitu. Nemusíte zaisťovať špeciálnu miestnosť, do ktorej v jeden čas usadíte všetkých zamestnancov, ani riešiť to, že je niekto z nich práve chorý alebo na služobnej ceste. Všetko, čo zamestnanci potrebujú, je osobný počítač a pripojenie k internetu. Online školenie býva tiež spravidla o niečo lacnejšie.

Naproti tomu offline školenie „tvárou v tvár“ môže zamestnancom vyhovovať viac. Zamestnanci môžu na preberanú tému okamžite reagovať doplňujúcimi otázkami a dávať spätnú väzbu. Navyše je dokázané, že komunikácia naživo prepája asociatívnu pamäť a interakcie s ostatnými núti jednotlivcov venovať školeniu viac pozornosti. Pri online školení predsa len nemáte kontrolu nad tým, či zamestnanec skutočne počúva.

Cena školenia s lektorom sa väčšinou odvíja od počtu zamestnancov. Niektoré firmy si účtujú fixnú čiastku za každého jednotlivca, iné za skupiny o danom počte členov. Niektoré si účtujú aj cestovné a učebné materiály a pokiaľ nemáte vlastnú voľnú miestnosť, musíte počítať aj s čiastkou za prenájom priestorov.