Ako spoznať človeka s Tourettovým syndrómom?

Keď sa pred niekoľkými rokmi mladá speváčka Billie Eilish rozhodla verejne porozprávať o svojom zdravotnom hendikepe, boli články o tejto chorobe vo všetkých svetových médiách. Dnes sa ale už tak často neobjavujú, choroba pritom rozhodne nezmizla. Ako sa prejavuje?

Vrodené neuropsychiatrické ochorenie

Choroba, o ktorej hovoríme, sa najčastejšie prejavuje v detstve alebo v priebehu dospievania. Jeho typickými príznakmi sú najmä nepríjemné pohybové a zvukové tiky. Spoločne s touto chorobou sa ale často objavujú aj ďalšie problémy. Medzi ne sa radí hyperaktivita, obsedantne kompulzívna porucha správania, alebo tiež sklony k sebapoškodzovaniu.

Vo väčšine prípadov sa choroba prejaví už pred šiestym rokom života dieťaťa. Počas doby dospievania sa u pacienta môže objaviť prechodné zhoršené obdobie prejavov choroby. Tourettov syndróm častejšie postihuje mužov ako ženy, a to dokonca tri až štyrikrát viac.

Ako spoznáte človeka s Tourettovým syndrómom

Prejavy Tourettovho syndrómu zahŕňajú niekoľko ľahko rozpoznateľných príznakov. Tie sú pre túto chorobu typické a sprevádzajú jej akútnu fázu. Ide najmä o tieto príznaky:

Pohybové tiky v podobe grimas alebo usilovného žmurkania.
Prejavujú sa aj zášklby hlavy, šije aj horných končatín.
Ako zvukové tiky sa označujú niektoré zvukové prejavy, ktoré bývajú často opakované. Môže ísť o odkašliavanie, výkriky, alebo tiež nezrozumiteľné mumlanie.
Keď je pacient v kľudovom režime, prejavy sú väčšinou miernejšie. Naopak pri väčšej fyzickej alebo psychickej záťaži je prejavov viac a stupňujú sa.
Človek s Tourettovým syndrómom trpí chorobou. Nejedná sa teda o prejavy správania, ktoré by mohol svojou usilovnosťou ovplyvniť.
Často sa objavujú aj ďalšie problémy

Tourettov syndróm sa v mnohých prípadoch spája aj s ďalšími poruchami správania. Ľudia trpiaci touto chorobou často vykazujú aj ďalšie poruchy osobnostného spektra. Tu patrí napríklad porucha pozornosti s hyperaktivitou známa ako ADHD a obsedantne kompulzívna porucha, OCD. Vyskytuje sa aj prehnaná snaha o dokonalosť, poruchy učenia, ako je dyskalkúlia alebo dyslexia, výbušnosť a agresivita, alebo sebapoškodzujúce správanie.

Tourettov syndróm je v mnohých prípadoch medikovaný.