Ako prebieha likvidácia demolačného odpadu?

Čaká vás demolácie? V tom prípade nezabudnite, že máte povinnosť v rámci demolačného výmeru tiež dokladať potrebné formuláre ohľadom nakladania s demolácií odpadom. Ako jeho likvidácia prebieha?

Demolačné výmer

Ešte skôr, než sa pustíte do demolačných prác, budete potrebovať demolačné výmer. Tento dokument vám vydajú na stavebnom úrade a už v ňom sa hovorí o tom, aký je predpokladaný objem stavebnej sute a ako s ňou bude ďalej nakladať. Profesionálna firma sa vám postará o to, aby ste sa o likvidáciu odpadu nemuseli starať. Tento proces je totiž pomerne komplexný a nie je možné sa zmýliť, aby ste potom neplatili pokutu.

Čo všetko sa bude likvidovať

Všetky materiály, ktoré vznikajú pri demolácii, sa následne triedia. Ešte pred samotným zbúraním domu sa postupuje tak, že všetky voľné materiály sa už triedi. Budete tak mať čo do činenia s odpadom plastovým, s keramikou, tehlami, murivom, obklady, drevenými konštrukciami, sklom, kovmi, s asfaltovými zmesami, alebo napríklad s vyťaženú zeminou. V mnohých prípadoch sa objaví aj nebezpečné látky, s ktorými treba nakladať podľa zákona, a ktoré môže odstrániť iba profesionálna firma.

Zberný dvor

Následne sa materiály prevážajú do zberného dvora. Niektoré z nich je možné využiť na ďalšie recykláciu, iné budú uložené alebo zlikvidované podľa platných zákonov. Cena likvidácia odpadu záleží na mnohých faktoroch. Najčastejšie sa odvíja podľa materiálu, ktorý bol na stavbu použitý. Dôležitá je aj lokalita, kde je zberný dvor umiestnený. Čím bližšie zberný dvor máte, tým je tiež samozrejme celková cena za likvidáciu odpadu nižšia.

Zákon jasne stanovuje, kto a ako smie nakladať so stavebnými odpadmi. Aby ste sa vyhli prípadným pokutám, je potrebné spĺňať všetky požiadavky. Najjednoduchšie je voliť pomoc špecializované firmy, ktorá má znalosti v oblasti správneho nakladania s odpadom a s jeho třízením a likvidáciou.